tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

3 Maja

Samorząd Uczniowski II LO przygotował apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Były scenki symbolizujące rozbiory, wiersze, pieśni patriotyczne.

Galeria