tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Apel podsumowujący półrocze

Dzisiaj odbył się apel, na którym podsumowana została praca dydaktyczno – wychowawcza w I okresie bieżącego roku szkolnego. Klasa 1c uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole – 4,16, klasa została nagrodzona pucharem przechodnim Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie oraz otrzymała bon pieniężny w wysokości 300 złotych, ufundowany przez Radę Rodziców. Nagrodzeni zostali również uczniowie (a jest ich aż 24!) ,którzy uzyskali średnią 4,75 i wyżej oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie. Uczniowie ci otrzymali listy gratulacyjne oraz drobne upominki. Są to:
1. Bodziałko Zuzanna 1c 5,73 bardzo dobre
2. Błażyńska Hanna 1c 5,67 wzorowe
3. Wyrzykowska Weronika 1c 5,60 bardzo dobre
4. Wyrzykowska Magdalena 1c 5,47 bardzo dobre
5. Szustek Julianna 2b 5,43 wzorowe
6. Wiesiołek Rafał 3a 5,38 wzorowe
7. Kamińska Hanna 2b 5,36 wzorowe
8. Cieślicki Krystian 3a 5,33 wzorowe
9. Raszkowska Natalia 2b 5,29 wzorowe
10. Kornowski Artur 1c 5,13 bardzo dobre
11. Krajewski Błażej Paweł 1a 5,13 wzorowe
12. Dąbrowska Julia 1c 5,07 bardzo dobre
13. Kacprzak Małgorzata 1b 5,07 wzorowe
14. Wółkiewicz Jakub 1c 5,07 wzorowe
15. Kińska Julia 1b 5,00 wzorowe
16. Kozłowska Laura 1b 5,00 wzorowe
17. Filaszkiewicz Oliwia 1a 4,93 wzorowe
18. Lewandowska Iga 1b 4,93 wzorowe
19. Pydynkowski Paweł 2b 4,93 wzorowe
20. Wółkiewicz Zuzanna 2b 4,93 wzorowe
21. Kordalska Wiktoria 3b 4,92 wzorowe
22. Krajewski Paweł Kacper 4b 4,88 wzorowe
23. Gulbińska Natalia 1d 4,80 wzorowe
24. Kaczorowska Julia 1a 4,80 wzorowe
Klasa 1c uzyskała również najwyższą frekwencję w I okresie tego roku. Uczniowie ze 100% frekwencją otrzymali dyplomy. Są to:
1. Joanna Masłowska 1b,
2. Zuzanna Bodziałko 1c,
3. Alicja Szczęsnowicz 1d,
4. Paweł Krajewski 4b.
Wielu uczniów naszego liceum rozwijało swoje pasje i talenty, biorąc udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, osiągając wysokie wyniki. Stypendium Prezesa Rady Ministrów w bieżącym roku szkolnym otrzymała uczennica klasy 2b Hanna Kamińska. Stypendium Naukowe Starosty Działdowskiego za wysokie osiągnięcia na egzaminie maturalnym 2022 otrzymali absolwenci Zofia Brzozowska i Wiktor Granica. Na apelu podsumowana została również praca biblioteki szkolnej.
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Galeria