tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Apel podsumowujący pracę dydaktyczno-wychowawczą w I okresie bieżącego roku szkolnego

22 Lutego odbył się apel podsumowujący pracę dydaktyczno-wychowawczą w I okresie bieżącego roku szkolnego. Najwyższą średnią ocen w szkole uzyskała klasa 1a. Została nagrodzona pucharem przechodnim Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie oraz otrzymała bon pieniężny w wysokości 300 złotych, ufundowany przez Radę Rodziców. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy uzyskali średnią 4,75 i wyżej oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie. Uczniowie ci otrzymali listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe. Są to:
Hanna Kamińska 1b – 5,33 i wzorowe zachowanie, jest to najwyższa średnia ocen w naszym liceum,
Julianna Szustek 1b – 5,2 zachowanie wzorowe
Rafał Wiesiołek 2a – 5,0, wzorowe
Zuzanna Wółkiewicz 1b – 5,0, wzorowe
Wiktoria Kordalska 2b – 4,93, wzorowe
Natalia Raszkowska 1b – 4,93, wzorowe
Bartosz Gromadkiewicz 3e – 4,88, wzorowe
Krystian Cieślicki 2a – 4,85, wzorowe
Oliwia Mossakowska 1a – 4,8, bardzo dobre
Wielu uczniów naszego liceum rozwijało swoje pasje i talenty, biorąc udział w licznych konkursach i zawodach sportowych, osiągając wysokie wyniki.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów w bieżącym roku szkolnym otrzymali uczniowie: Rafał Wiesiołek 2a i Bartosz Gromadkiewicz 3e.
Stypendium Naukowe Starosty Działdowskiego za wysokie osiągnięcia na egzaminie maturalnym 2021 otrzymali: Julia Michalska, Zuzanna Siedlecka, Zofia Behal, Maciej Piórek i Kacper Wiśniewski.
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Galeria