tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Apel podsumowujący

Jak co roku, na apelu podsumowującym zostali wyróżnieni najlepsi.
Najwyższe średnie ocen w szkole:
I miejsce: Klaudia Jagielska (średnia 5,9 ) – uczennica klasy IIIe;
II miejsce: Paulina Wantowska (średnia 5,4)- uczennica klasy IIIe ;
III miejsce: Wiletta Sadłowska (średnia 5,33)- uczennice klasy IId;
Przechodni Pucharu Dyrektora Szkoły dla klasy z najwyższą średnią ocen trafił do Ib.
Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród. Najlepszym gratulujemy.

Galeria