tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Debata Prawa i Obowiązki ucznia

W obecności pana dyrektora, pani pedagog, nauczycieli i przedstawicieli Rady Rodziców uczniowie II LO brali udział w debacie, dyskutowali na temat swoich praw i obowiązków.

Pani dyrektor E.Rucińska przedstawiła dotychczasowe zapisy w Statucie oraz propozycje zmian.

Galeria