tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Dzień języków obcych

W maju i czerwcu uczniowie klas 1b, 1c, 1d przygotowali wspólnie z p. Dorotą Chmielewską cykl lekcji poświęconych kulturze, literaturze oraz wiedzy krajoznawczej krajów niemiecko- i hiszpańskojęzycznych.

Galeria