tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Dzień nauczyciela

14 października w Dzień Edukacji Narodowej pierwszy z życzeniami wystąpił pan dyrektor, który potem oddał głos uczniom. Społeczność uczniowska obu szkół słowem i piosenką podziękowała pedagogom i pracownikom za cierpliwość oraz trud kształtowania młodych pokoleń!

Galeria