tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Dzień Walki z Rakiem Piersi

W ramach Październikowych Dni Walki z Rakiem Piersi nasi uczniowie wzięli
udział w V Marszu Życia i Nadziei. W czasie uroczystości został posumowany również konkurs plastyczny, dotyczący zapobieganiu chorobom nowotworowym. Miło nam zakomunikować, że nasza uczennica – Klaudia Browarek z klasy IIc zajęła w Konkursie III miejsce. Klaudii – GRATULUJEMY!!!

Galeria