tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

ERASMUS+ podsumowanie projektu.

Projekt był realizowany w latach 2019-2022 w ramach programu Erasmus +, nosił tytuł „Woda…. dlaczego?” Jego celem było podnoszenie świadomości na temat znaczenia wody oraz odpowiedzialnego jej użytkowania poprzez wspólne badania naukowe w dziedzinie nauk przyrodniczych. Celem przewodnim było zaktywowanie społeczności do właściwego korzystania z wody, uwrażliwienie na jej odpowiedzialne użytkowanie, budzenie świadomości do wspólnej troski o wodę oraz przeprowadzenie badań na temat stanu wód w regionach, w których znajdują się nasze szkoły. W trakcie pracy nad projektem uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności językowe, zaprojektowali tzw. słownik przetrwania, umożliwiający poznanie najważniejszych zwrotów potrzebnych w sytuacjach codziennych. Bardzo ważnym aspektem współpracy było wzajemne poznawanie kultur, gdyż spotkanie z kulturą kraju oraz jego językiem umożliwia otwarcie się na innych ludzi oraz pozwala dostrzec, że mimo dużego zróżnicowania łączy nas wiele płaszczyzn – oczekiwania, marzenia czy tradycje.
W projekcie wzięły udział cztery szkoły: II Liceum Ogólnokształcące w Działdowie, Modellschule Obersberg w Bad Hersfeld ( Niemcy), Istituto di Istruzione Superiore MARZOTTO- LUZZATTI w Valdagno( Włochy), Lycée Général et technoligique Charles de Gaulle w Vannes (Francja).

Galeria