tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Erasmus+ w II LO- relacje uczniów i opiekunów projektu

Jesteśmy w Valdagno, piękne włoskie klimaty…
Dzień trzeci projektu
Wtorek był dniem bardzo intensywnym – badania chemiczne oraz biologiczne. Badaliśmy czystość wody. Oznaczaliśmy azotany w pobranej próbce wody metodą spektrofotometryczną oraz określaliśmy chemiczne zapotrzebowanie na tlen w wodzie metodą miareczkowania. Bardzo podobała nam się praca w laboratorium oraz wykonywanie profesjonalnych doświadczeń chemicznych. Potem zwiedziliśmy nowoczesną, ekologiczną oczyszczalnię ścieków, wysłuchaliśmy wykładu na temat jej funkcjonowania. Uczyliśmy się także języka włoskiego oraz ćwiczyliśmy znajomość angielskiego i niemieckiego.
Wieczór spędzony w rodzinach umożliwił poznanie zwyczajów włoskich i kuchni regionalnej.

Galeria