tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W IILO

W jakich krajach europejskich używa się cyrylicy? Ile jest języków na świecie? Ile w Europie? Jaki jest najpopularniejszy język na świecie? Jak powiedzieć dziękuję, przepraszam, cześć, proszę po hiszpańsku, węgiersku, niemiecku, angielsku, portugalsku i w wielu innych językach? Na te i wiele innych pytań uczniowie próbowali odpowiedzieć wykonując zadania na quizizz.com oraz ukryte w kodach qr. Była to ciekawa forma popularyzacji języków używanych w Europie i na świecie. Okazją ku temu był Europejski Dzień Języków, który obchodzony jest 26 września.
Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie: ponad 200 języków europejskich, 24 języki urzędowe UE, około 60 języków regionalnych i języków mniejszości oraz wiele innych języków, których używają osoby z innych części świata. Europejski Dzień Języków (EDJ) został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 r. i jest obchodzony we wszystkich krajach europejskich.
Europejski Dzień Języków jest okazją do: popularyzowania wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie, promowania różnorodności językowej i kulturowej, zachęcania ludzi w różnym wieku do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty, ułatwia znalezienie pracy i stymuluje rozwój przedsiębiorstw. 26 września, a także w tygodniach poprzedzających i następnych, w całej Europie organizowane są kursy językowe, gry, debaty, konferencje, programy radiowe, konkursy i inne imprezy dla każdego.

Galeria