tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Finał Kampanii ,,Hejtowi mówimy stanowcze NIE!”

W dniu 21 marca 2024 roku odbył się finał, organizowanej przez II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Działdowie, kampanii ,,Hejtowi mówimy stanowcze NIE!’’. Wśród zaproszonych gości byli Starosta Działdowski pan Paweł Cieśliński, Wicestarosta Powiatu Działdowskiego pan Krzysztof Aurast, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie DAR pani Anna Kraśniewska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pan Wojciech Lipka, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Działdowie pan Sławomir Rutkowski oraz Dyrektor ds Profilaktyki w Progresownia Centrum Edukacji i Rozwoju pan Leszek Dowgiałło. Nasza kampania, która rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku, wywołana trudnościami, z jakimi boryka się współczesny świat, zyskała ogromną popularność wśród młodzieży i spowodowała ich zaangażowanie się w nią. Szereg działań, którymi dzieliliśmy się sukcesywnie na szkolnym Facebooku, zaowocowało wymownymi etiudami filmowymi, przygotowanymi przez naszych zdolnych uczniów. Komisja konkursowa w składzie: pani Anna Kraśniewska, pan Paweł Cieśliński, pan Wojciech Lipka, pan Sławomir Rutkowski, pan Jacek Karaszewski – nauczyciel języka polskiego w II LO oraz uczennica klasy maturalnej Natalia Bartkowska, wyłoniła trzy zwycięskie filmy. III miejsce zajęła kl. 2a z filmem pt. ,,Cena sławy”, II miejsce klasa 3b za film pt. ,,Lepszy scenariusz”, a I miejsce zajął film klasy 2d, pt. ,,Ofiara”. Wyróżnienie natomiast otrzymała etiuda klasy 1a, pt. ,,Film o hejcie”. Dziękujemy sponsorom: Radzie Rodziców II LO oraz CKU w Działdowie DAR za ufundowanie nagród. Finał kampanii odbył się dzięki gościnności i współpracy z CKU w Działdowie, a uświetniony został wykładem profilaktyka, pedagoga, Leszka Dowgiałło, który poruszył tematykę hejtu w kontekście zachowań społecznych i skierował swoje słowa przede wszystkim do młodych ludzi. Dziękujemy za współpracę i liczymy na dalszą w nowych projektach.

Galeria