tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

I Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej

23.11.2022 roku odbył się I Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej. Organizatorem wydarzenia było II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, reprezentowane przez p. dyrektor Ewę Raciborską. Współorganizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II, reprezentowana przez p. dyrektor Annę Siedlecką oraz Miejski Dom Kultury w Działdowie, reprezentowany przez p. dyrektora Sławomira Rutkowskiego. Honorowym Patronem wydarzenia był starosta działdowski pan Paweł Cieśliński.
Do konkursu zgłosiło się 13 uczestników, którzy zaprezentowali się w wybranych przez siebie utworach. Wykonawców oceniało jury w składzie:
Przewodniczący: p. Piotr Nowakowski
Członkowie: p. Kornelia Falk, p. Michał Radzimiński i p. Grzegorz Wadecki
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce ex aequo – Malwina Dobrzeniecka z SP 4 w Działdowie oraz Zuzanna Szpakowska
z SP w Wielkim Łęcku
II miejsce – Krzysztof Malinowski z ZS w Lidzbarku
III miejsce – Zespół wokalno – instrumentalny z II LO w Działdowie
Wyróżnienie: chór ,,Cudawianki” z SP 3 w Działdowie oraz Aleksandra Kosek z SP w Uzdowie
Sponsorzy, bez których nie mogłyby odbyć się zmagania konkursowe, to:
pan starosta Paweł Cieśliński, który ufundował główne nagrody w konkursie,
pan Kazimierz Dumiński. Maxikaz. Agencja Ubezpieczeniowa,
pan Paweł Krezymon FHU. Sprzęt informatyczny. Działdowo,
Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Działdowie,
Wydawnictwo Nowa Era
Był to wyjątkowy wieczór konkursowy. Uczestnicy wprowadzili nas w magiczny świat poezji, a atmosferę mroźnego listopadowego wieczoru dopełniła klimatyczna scenografia.

Galeria