tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

III edycja Powiatowego Konkursu Przyrodniczo-Matematycznego

27 marca 2024 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Działdowie zorganizowana została III edycja Powiatowego Konkursu Przyrodniczo-Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem: Starosty Działdowskiego pana Pawła Cieślińskiego, Dziekan Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pani prof. dr hab. inż. Małgorzaty Darewicz i Dziekan Kolegium Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Filia w Działdowie pani Anny Kraśniewskiej.
Do III edycji konkursu zgłosiło się 18 uczniów – przedstawicieli 6 szkół podstawowych z naszego powiatu.
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemią, biologią i matematyką oraz propagowanie mody na uczenie się przedmiotów ścisłych i poznawanie zasad zdrowej rywalizacji.
Zadaniem uczniów było wykazanie się wiedzą i umiejętnościami z matematyki, chemii i biologii. W tegorocznej edycji zwycięzcami zostali:
I miejsce: Adam Kempka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie
II miejsce: Klara Grabowska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Działdowie
III miejsce: Krystian Kocięda ze Szkoły Podstawowej w Płośnicy
Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników ufundowali Powiat Działdowski, Wydział Nauk o Żywności UWM w Olsztynie, Kolegium Nauk Stosowanych WSG w Bydgoszczy filia w Działdowie, Firma Handlowo – Usługowa Paweł Krezymon w Działdowie i Wydawnictwo Nowa Era, którym serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za wspieranie idei konkursu oraz za okazaną pomoc finansową i organizacyjną. Podziękowania kierujemy również do Piekarni Jakubowa z Uzdowa za ufundowanie słodkiego poczęstunku dla uczestników i opiekunów. Dziękujemy także nauczycielom za przygotowanie uczestników do konkursu oraz pracę w Komisji Konkursowej.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu. Najbliższa już w roku szkolnym 2024/2025.

Galeria