tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Kampania „Hazard? Nie, dziękuję”

„Hazard? Nie, dziękuję” to ogólnopolska kampania Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych. Program jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Kampanię przygotowało Ministerstwo Finansów, realizując jedno z priorytetowych zadań Krajowej Administracji Skarbowej – zwalczanie nielegalnego hazardu.
To właśnie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie uczestniczyli w przygotowanych lekcjach edukacyjnych.
Nauczycielom oraz uczniom zwrócono uwagę na ryzyko związane z rozpowszechnianiem gier hazardowych wśród młodzieży, na problemy, które wynikają z ich uprawiania oraz na konsekwencje prawne związane z udziałem i oferowaniem nielegalnych gier hazardowych.
Celem kampanii jest zmniejszenie liczby osób uczestniczących w nielegalnym procederze urządzania i prowadzenia gier hazardowych, w tym w sieci Internet, a także podniesienie świadomości młodych osób na temat zagrożeń jakie niesie hazard, a w konsekwencji uzależnienie od niego.
Badania przeprowadzone przez CBOS potwierdzają, że wśród grających w nielegalnie urządzanych grach hazardowych wzrasta liczba dzieci i młodzieży. Osoby w wieku poniżej 18 lat to 2,8 % ogółu grających a osoby w wieku od 18 do 24 lat stanowią 13,4% graczy.
Uzależnienie od hazardu jest chorobą, której skutki dotykają nie tylko graczy, ale także ich rodziny. Stąd pomysł by stworzyć taki program kampanii, który trafi nie tylko do ludzi młodych – uczniów, ale także do rodziców i nauczycieli.
Tematyka kampanii uwzględnia również problem wykorzystywania sieci Internet przez podmioty nielegalnie urządzające gry hazardowe. Dlaczego? Po pierwsze, z uwagi na powszechny dostęp do niego w szczególności ludzi młodych, często niepełnoletnich, traktujących coraz częściej hazard w sieci jako formę rozrywki. Po drugie, osoby niepełnoletnie, jako mniej dojrzałe emocjonalnie, są bardziej podatne na negatywne zjawiska płynącą z Internetu, w tym hazardu on‐line.

Galeria