tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Konkurs geograficzny

,, Chce, aby w moim mieście było lepiej”

Pani dyrektor Elżbieta Rucińska zorganizowała konkurs w naszym mieście. Uczestnicy konkursu złożyli pisemne prace na temat: ,, Chce, aby w moim mieście było lepiej”.

Wszystkie prace oceniało jury w składzie: p. D.Piotrowicz- Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej, p. A.Dwórznik i p. E.Elbruda. Jury brało pod uwagę zawartość merytoryczną, estetykę pracy oraz prezentację ustną. Wyróżniono 8 prac.

Galeria