tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Konkurs „Z polszczyzną za pan brat” rozstrzygnięty

20 lutego uczniowie naszej szkoły mieli okazję zmierzyć się z testem sprawdzającym wiedzę i umiejętności z zakresu poprawnej polszczyzny, w tym miedzy innymi fleksji i frazeologii oraz ze znajomości przysłów polskich. Konkurs został zorganizowany przez bibliotekę szkolną z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Do konkursu „Z polszczyzną za pan brat” przystąpiło 20 uczniów LO z każdej klasy I, II i III. Uczniowie rozwiązywali test w parach. I miejsce zajęły: Magdalena Jabłońska i Oliwia Szupieniuk z klasy III a LO uzyskując największą liczbę punktów. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Gratulujemy!

Galeria