tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Kwietne Łąki

Nasze liceum zajęło II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych w konkursie “Łąki kwietne w szkołach powiatu działdowskiego”, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Działdowskiego. Celem konkursu było promowanie wśród społeczności lokalnej zakładania łąk kwietnych jako alternatywy dla trawników, propagowanie ekologicznego znaczenia terenów zielonych, podnoszenie świadomości ekologicznej w śród uczniów, rodziców i ogółu społeczności lokalnej, kształtowanie w śród dzieci i młodzieży poczucia współodpowiedzialności za obronę środowiska naturalnego i klimatu oraz prowadzenie kampanii edukacyjnej na temat zalet i korzyści zakładania łąk kwietnych.

Galeria