tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Na Słowacji

Wymiana upominków na warsztatach dla nauczycieli.

W ramach programu Comenius dyrektor, nauczycieli i uczniowie odbyli podróż na Słowację. Pierwsze partnerskie spotkanie współpracujących szkół odbyło się sukcesem.

Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich delegacji.

Galeria