tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Narysuj swoją mapę

“Narysuj swoją mapę” to zajęcia, które zapoznały uczniów z procesem powstawania mapy w formie elektronicznej. Efektem pracy uczestników była kompozycja własnej mapy tematycznej. Natomiast na zajęciach ” Poszukiwanie obiektów z wykorzystaniem GPS” to zajęcia, na których uczniowie poszukiwali ukrytych obiektów na terenie miasteczka akademickiego Kortowo z wykorzystaniem techniki RTK.

Galeria