tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

,,Nowoczesne LO”

Powiat Działdowski uzyskał dofinansowanie z Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu – realizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Działdowie – ,,Nowoczesne LO”, w wysokości 643 653,80. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2023 do 30 września 2023 roku.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w II LO w Działdowie poprzez wyposażenie wszystkich pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Pracownia biologiczna wzbogaci się o mikroskopy trójokularowe z ekranem LCD. Stworzone zostaną dwa laboratoria językowe z 24 stanowiskami uczniowskimi. Sala chemiczno-fizyczna zostanie wyposażona w wirtualne laboratorium, teleskop soczewkowy i teleskop skomputeryzowany z optyczną tubą. W pracowni informatycznej już niedługo będzie można tworzyć wydruki 3D na specjalistycznych drukarkach. We wszystkich salach będą zainstalowane komputery stacjonarne z drukarką i tablicą interaktywną wyposażoną w aplikacje internetowych pomocy dydaktycznych. Uczniowie będą rozwijali się na zajęciach dodatkowych w sali telewizyjnej, która z założenia ma pozwalać na rejestrowanie prezentacji uczniowskich i wspierać kształcenie ich umiejętności interpersonalnych. W sprzęt muzyczny zostanie doposażony amatorski zespół działający w szkole.
W tak wyposażonych salach lekcyjnych praca na zajęciach będzie miała charakter interaktywny.

Galeria