tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Podpisane porozumienie pomiędzy: Kolegium Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Filia w Działdowie

4 listopada 2022 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy: Kolegium Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Filia w Działdowie, reprezentowanym przez Panią Dziekan doc. Annę Kraśniewską, a II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Działdowie, reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr Ewę Raciborską.
Celem porozumienia jest pogłębianie i upowszechnianie wiedzy z nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk społecznych oraz jej wykorzystanie dla dobra publicznego. Celem porozumienia jest również nieustanne doskonalenie jakości kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez realizację wspólnych działań popularyzatorsko-naukowych.

Galeria