tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Podróż do Wilna

Wspólne zdjęcie nauczycieli i pracowników szkoły. Spacer po Winie.

Galeria