tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Porozumienie pomiędzy: Muzeum Pogranicza, a II Liceum Ogólnokształcącym

Dzisiaj zawarte zostało porozumienie pomiędzy: Muzeum Pogranicza, reprezentowanym przez Pana Dyrektora Patryka Kozłowskiego, a II Liceum Ogólnokształcącym, reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr Ewę Raciborską, dotyczące pogłębiania i upowszechniania wiedzy z historii regionu i historii miasta oraz jej wykorzystania dla dobra publicznego, mające na uwadze nieustanne doskonalenie jakości kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Nawiązana została współpraca polegająca na realizowaniu wspólnych działań popularyzatorsko-naukowych. Podejmowanie będą inicjatywy i przedsięwzięcia zmierzające do realizacji wskazanych celów.

Galeria