tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Projekt Comenius- Troki i Wilno

Troki i Wilno to miejsca dzisiejszego pobytu naszych nauczycieli i uczniów w ramach realizacji projektu Comenius.

Galeria