tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Spotkania z przedstawicielami Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie

W dniu 16 listopada 2022 r. odbyły się trzy spotkania z dwojgiem przedstawicieli Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie. Wygłoszone zostały trzy prelekcje na temat wybranych aspektów żywieniowych oraz technik ,,zdrowszego” gotowania, takich jak ,,Sous vide”. Spotkania, w ramach współpracy II LO w Działdowie z Wydziałem Nauki o Żywności UWM, poprowadzili pani mgr inż. Aleksandra Purkiewicz oraz pan mgr inż. Szymon Andrzejewski – słuchacze Szkoły Doktorskiej. Dziękujemy za ciekawe przedstawienie tematyki żywieniowej .

Galeria