tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Spotkanie ekologów

Pani dyrektor Elżbieta Rucińska 27 listopada 2001 r zorganizowała spotkanie uczniów LO ze szkolnego Koła Przyjaciół Działdowa, realizujących projekt z ekologii z panem Marianem Janickim – Przewodniczącym Zarządu Ekologicznego Związku Gmin “Działdowszczyzna”.

Galeria