tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Spotkanie młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Działdowie

W środę 21.09.2016 odbyło się spotkanie młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Działdowie z pracownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa panem Miłoszem Dąbrowskim. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ogólnymi zasadami honorowego krwiodawstwa. Krótki wykład na temat oddawania krwi miał na celu przygotowanie młodzieży do poboru krwi, który odbędzie się za tydzień -28.09.2016r. Młodzież II LO uczestniczy w akcji honorowego krwiodawstwa od 2008 r. Również w bieżącym roku szkolnym dużą grupa uczniów deklaruje gotowość podarowania najcenniejszego leku, jakim jest krew!

Galeria