tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Spotkanie młodzieży polsko-niemieckiej

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła w Działdowie oraz Modellschule Obersberg w Bad Hersfeld wzięli udział w kolejnym spotkaniu młodzieży polsko-niemieckiej w ramach realizacji projektu „Anna Frank. Historia wciąż żywa” Tym razem uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez trenerów z Domu Anny Frank w Amsterdamie. Warsztaty dotyczyły życia Anny Frank oraz czasów, w których żyła. Jak podkreślił edukator z Anne Frank House w Amsterdamie, p. Mateusz Trojański: „Słowa, które pozostawiła Anna Frank inspirują ludzi na całym świecie. Nośnikiem pamięci są młodzi ludzie, którzy kultywują pamięć o tych tragicznych wydarzeniach. Historia i pamięć połączyły nas, ludzi z różnych końców świata”.
Die Schüler aus dem II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II und aus der Modellschule Obersberg in Bad Hersfeld nahmen am nächsten Jugendtreffen im Rahmen des Projekts „Anna Frank. Die Geschichte lebt noch” teil. Diesmal nahmen sie an einem Workshop teil, der von den Trainern des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam durchgeführt wurde. Die Workshops betrafen das Leben von Anne Frank und die Zeiten, in denen sie lebte. Mateusz Trojański, Pädagoge des Anne-Frank-Hauses in Amestrdam, betonte: „Die Worte von Anna Frank inspirieren Menschen auf der ganzen Welt. Die Träger der Erinnerung sind junge Menschen, die die Erinnerung an diese tragischen Ereignisse pflegen. Geschichte und Erinnerung haben uns zusammengebracht, Menschen aus aller Welt. “

Galeria