tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Spotkanie z dr. Robertem Zawadzkim

21 października odbyło się bardzo interesujące spotkanie z dr. Robertem Zawadzkim, naukowcem badającym różne rodzaje chorób siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego. Dr R. Zawadzki jest Dyrektorem Zarządzającym Laboratorium Obrazowania Oka Małych Zwierząt, Profesorem nadzwyczajnym Katedry Okulistyki i Nauk o Wzroku, uhonorowanym wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Na stałe mieszka w Kalifornii, stolicy stanu Sacramento. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na opracowaniu nowej aparatury do wysokorozdzielczego obrazowania siatkówki in vivo, czyli pozwalającego na wizualizację poszczególnych struktur komórkowych. Bardzo dziękujemy panu doktorowi za to, że odpowiedział na zaproszenie, odwiedził naszą szkołę, spotkał się z uczniami i przedstawił swoją karierę zawodową.
Dzisiejsze wydarzenie rozpoczyna cykl spotkań z ciekawymi ludźmi ,,Mierzyć wysoko” i stanowi początek współpracy z Kolegium Nauk Stosowanych – filia w Działdowie. Patronatem naukowym objęte zostaną klasy o profilu medycznym.

Galeria