tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Gratulacje! Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 zostały przyznane. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, otrzymując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W tym roku szkolnym Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymały dwie uczennice naszej szkoły: Wiktoria Gurzyńska kl. 2a i Julia Michalska kl. 3b. Jeszcze raz gratulujemy!

Galeria