tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Stypendium

Adrianna Jarzębowska z IIa LO otrzymało z rąk wojewody warmińsko-mazurskiego stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszej uczennicy.

Galeria