tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II. Obchody przypadają co roku w dniu 11 lutego. Stało się już tradycją, że wolontariusze z naszej szkoły pod opieką pani B. Olewińskiej w tym dniu odwiedzają chorych w szpitalu.

Galeria