tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Święto szkoły. V rocznica nadania szkole imienia Jana Pawła II.

Tworzymy historię! Dyrektor umieścił akt erekcyjny w podstawie pomnika, który stanął przed szkołą. Po mszy świętej odprawionej w kościele pw Podwyższenia Krzyża Świętego pod przewodnictwem ks. bp A. Suskiego. Goście i pozostali uczestnicy obchodów zgromadzili się na szkolnym dziedzińcu, by być świadkami odsłonięcia i poświęcenia nowego pomnika Jana Pawła II. Pomnik zaprojektowany i wykonany przez  Jana Stępkowskiego – artystę rzeźbiarza ze Strzegowa stanął przed szkołą. Później wszyscy zgromadzili się w sali sportowej, gdzie po raz pierwszy odśpiewano hymn szkoły.

Po części oficjalnej przedstawiciele Kaptuły Orderu Uśmiechu z Warszawy: Barbara Kolago i Marek Pawłowski wręczyli ks. Zdzisławowi Syldakowi Order Uśmiechu.

Część nauczycieli i pracowników szkoły otrzymało Nagrody Dyrektora Szkoły.

W części artystycznej wystąpiły chóry: SP i LO oraz zespół taneczny uczniów kl. III SP.

Recytacji i śpiewom towarzyszyły popisy sportowe.

Dodatkową atrakcja był koncert 20-osobowej złożonej z uczniów niemieckiej szkoły, który od kilku lat współpracuje z ZS nr.2

Galeria