tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Targi Szkół

Stanowisko II LO na targach szkół ponadgimnazjalnych.

Wspólne zdjęcie naszej ekipy prezentującej dorobek szkoły.

Oferta edukacyjna.

Kroniki szkoły dostarczały wrażeń i przywoływały wspomnienia.

Galeria