tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Podziękowanie

Joanna Brzozowska i jej trójka dzieci ulegli poważnemu wypadkowi samochodowemu, dla wszystkich mieszkańców Działdowa był to wielki wstrząs.

Galeria