tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Walka z AIDS

To dzień bardzo szczególny – promujemy walkę z AIDS oraz staramy się zwrócić uwagę społeczeństwa na ciągle aktualny problem epidemii HIV/AIDS. Nasza szkoła przygotowała profesjonalny program profilaktyczny. Edukowaliśmy młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szczególne podziękowania należą się uczniom naszego liceum oraz nauczycielom, którzy czuwali nad jakością programu. Dziękujemy pani M. Śliwińskiej, pani D. Chmielewskiej, pani W. Kryszkiewicz, pani M. Świątkowskiej, pani G. Miecznikowskiej oraz panu J. Gadomskiemu.

Galeria