tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Wieczornica “Ojcowie niepodległości”

20 listopada została zorganizowana w naszym liceum wieczornica “Ojcowie niepodległości”. Poprowadzili ją uczniowie klasy I b: Anna Mańka i Filip Maćkowiak. Scenariusz imprezy przedstawiał życie, twórczość i działalność niepodległościową Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera, Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. To właśnie pierwszoklasiści byli odbiorcami ciekawych treści historycznych.Uczniowie pozostałych klas liceum wraz z nauczycielami obejrzą program na lekcjach historii i godzinach wychowawczych. .
Wieczornica odbyła się w ramach projektu „Wolność, Godność, Niepodległość” finansowanego ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Galeria