tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Wizyta na oddziale chirurgicznym, ortopedycznym, paliatywnym i stacji dializ

Wizyta na oddziale chirurgicznym, ortopedycznym, paliatywnym i stacji dializ to
kolejna przygoda naszych uczniów w ramach realizacji zajęć kierunkowych. W tym roku nawiązaliśmy współpracę ze szpitalem w Działdowie. Mieliśmy bezpośredni kontakt z pacjentami. Obejrzeliśmy sprzęt specjalistyczny. Mogliśmy wykonać pomiar ciśnienia oraz tętna. W stacji dializ obserwowaliśmy pracę sztucznej nerki. To była fascynująca lekcja.
Szczególnie dziękujemy za życzliwość personelowi medycznemu. Dziękujemy lekarzom: Pani Hannie Koźmińskiej, Panu Wojciechowi Mrugacz oraz przełożonej pielęgniarek: Pani Jadwidze Kwiatkowskiej oraz oddziałowym: Pani Barbarze Włosek, Pani Hannie Kordowskiej, Pani Alinie Kowalskiej, Pani Aleksandrze Korzeniewskiej.

Galeria