tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Współpraca Partnerska

W ramach porozumienia o współpracy partnerskiej nasza biblioteka wzbogaciła się o liczne lektury i słowniki szkolne. Dzisiaj zostało zawarte porozumienie pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Działdowie, reprezentowanym przez dyrektora szkoły panią Ewę Raciborską, a Powiatową Biblioteką Pedagogiczną, reprezentowaną przez panią dyrektor Magdalenę Bartołd. Jego celem jest współpraca placówek w zakresie upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród młodzieży naszego liceum.

Galeria