tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Wycieczka do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

18 listopada 2022 r. uczniowie naszego liceum wybrali się na wycieczkę, zorganizowaną przez nowo powstałe koło psychologiczne naszej szkoły, do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie. Celem wyprawy było zapoznanie się ze specyfiką pracy placówki – kto w niej pracuje, jakie zadania wypełnia i komu udziela wsparcia. Mieliśmy przyjemność spotkać się z dyrektorem panem Wojciechem Lipką, który odpowiedział na każde nurtujące nas pytanie, psychologiem panią Karoliną Karpińską – Radzimińską opowiadającą o zawodzie psychologa, a także panią Anettą Masiak – koordynatorem wczesnego wspomagania rozwoju, terapeutą integracji sensorycznej oraz neurologopedą, zajmującą się szczególnie najmłodszymi klientami Poradni. Opiekun pani Paulina Szczepańska zapoznała uczniów z rodzajami przeprowadzanych badań, szczególnie tych związanych z diagnozą ilorazu inteligencji czyli tak zwanym „IQ”.

Galeria