tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej.

28.04.2021r. rozpoczęło się kolejne spotkanie młodzieży polsko-niemieckiej w ramach partnerstwa między II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła w Działdowie oraz Modellschule Obersberg w Bad Hersfeld. Tym razem spotkanie odbyło się online. Uczniowie wraz z opiekunami realizują projekt o tematyce historycznej i społecznej, pt. „Anna Frank – historia wciąż żywa”. W trakcie pierwszego spotkania uczniowie mieli możliwość poznać się wzajemnie, przedstawić zdjęcia swoich miast oraz wysłuchać utworu muzycznego w wykonaniu uczennic z grupy niemieckiej. Następnie odbyła się gra integracyjna. Całe pierwsze spotkanie odbyło się głównie w językach niemieckim oraz polskim. Przed nami kolejne cztery spotkania, podczas których uczniowie będą poruszać tematykę izolacji, tolerancji oraz wolności.
Deutsch-polnischer Jugendaustausch
Am 28. April 2021 hat ein Treffen der polnisch-deutschen Jugend im Rahmen der Partnerschaft zwischen II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła in Działdowo und Modellschule Obersberg in Bad Hersfeld begonnen. Dieses Mal fand das Treffen online statt. Die Studenten und ihre Lehrer/innen realisieren ein historisches und soziales Projekt unter dem Titel:”Anna Frank – die Geschichte lebt immer noch”. Während des ersten Treffens haben die Schüler die Möglichkeit, sich kennenzulernen, Fotos ihrer Städte zu präsentieren und ein Musikstück zu hören, das von Schülerinnen der deutschen Gruppe aufgeführt wurde. Dann gab es ein Integrationsspiel. Das gesamte erste Treffen fand in deutscher und deutscher Sprache statt. Vor uns liegen 4 weitere Treffen, bei denen die Schüler über Isolation, Toleranz und Freiheit sprechen werden.

Galeria