tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

X-lecie istnienia szkoły

16 października odbyła się uroczystość związana z 10-leciem szkoły połączona z Dniem Papieskim, 25-leciem Pontyfikatu Jana Pawła II oraz z Dniem Edukacji Narodowej. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele samorządu lokalnego, przedstawiciele oświaty, byli pracownicy szkoły i byli członkowie Prezydium Rady Rodziców, dyrektorzy szkół powiatu działdowskiego oraz sponsorzy, którzy wspierali działania Szkoły związane z organizacją uroczystości.

Galeria