tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Zajęcia kierunkowe w BioCentrum Edukacji w Warszawie

,,Synergia –wewnętrzne życie komórek” to już kolejne zajęcia laboratoryjne dla uczniów klasy IIa i IIc. Celem warsztatów było prześledzenie funkcjonowania wybranych organelli komórkowych, uchwycenie sieci zależności pomiędzy różnymi elementami komórki, a także zrozumienie synergii wewnątrzkomórkowej czyli ich współdziałania. W czasie warsztatów uczniowie samodzielnie wykonywali następujące eksperymenty badawcze:
• Obserwacja zależności przeżywalności komórek od spójności błony komórkowej.
• Obserwacja plastyczności komórkowej w trakcie procesu plazmolizy. Uczniowie obserwowali plazmolizę w komórkach liści spichrzowych cebuli.
• Weryfikacja związku pomiędzy żywotnością komórek a intensywnością oddychania tlenowego mitochondriów.
• Izolacja preparatów jądrowych i ich wybarwienie metodą Giemsy. Uczniowie pozyskali materiał genetyczny do badań z własnych komórek nabłonkowych błony śluzowej jamy ustnej.
Licealiści w BioCentrum przebywali pod opieką pani M. Śliwińskiej oraz pani W. Kryszkiewicz.

Galeria