tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Zakończenie Roku Szkolnego

Zakończenie roku szkolnego to okazja do nagrodzenia wysiłku i wytężonej pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli.

Wyróżnieni uczestnicy olimpiad i konkursów wraz z opiekunami

Nagrody wręczyli burmistrz Działdowo-Leszek Struziński oraz naczelnik oświaty-Ewa Ners.

Program artystyczny przygotowała klasa I b LO.

Galeria