tel.: 23 697 23 86

e-mail: sekretariat@2lodzialdowo.pl

KRONIKA SZKOLNA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE

Złota Księga

Dzisiaj możemy powiedzieć, że wielu z Was swą podróż w dorosłość rozpoczęło pięknie. Świadczą o tym wyróżnienia nie tylko za osiągnięcia w nauce, ale za to co zrobiliście dla innych, dla szkoły, dla jej dobrego imienia.
Oto uczniowie, którzy na świadectwie ukończenia szkoły uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Uczniowie Ci złożyli wpisy do ZŁOTEJ KSIĘGI. Do rodziców uczniów zostały skierowane listy gratulacyjne.

Galeria